Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

Zarząd STATIMA S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 14 września 2018 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2018

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”