Raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

30401613_Sprawozdanie_Finansowe_Statima_S.A.-0.pdf
30401613_Sprawozdanie_Zarzadu_Statima_S.A.-1.pdf
30401613_Statima_S.A._Sprawozdanie_z_badania_31.12.2017-2.pdf