Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 roku.

Niniejszy raport kwartalny został przygotowany w związku z obowiązkiem udostępniania Obligatariuszom raportów kwartalnych Spółki, określonym w Warunkach Emisji Obligacji serii C oraz w Warunkach Emisji Obligacji serii D Statima S.A. w sytuacji, gdy obligacje tych serii nie są przedmiotem obrotu na Catalyst.

Raport – II kwartał 2019