Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny Statima S.A. za drugi kwartał roku obrotowego 2018.

raport2Q.pdf