Raport okresowy za I półrocze 2018 roku

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny Statima S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

raport1H.pdf