Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii E – uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii E – uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Zarząd Statima S.A. („Emitent”) przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego EBI nr 4/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, w zakresie łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji obligacji serii E.

Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii E wynosi 41.455 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 31.455 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Emitenta.
Podstawa prawna: §10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.