Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Statima S.A. (dalej jako: „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018.

Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport roczny za 2017 r.: 18 maj 2018 r.
– raport półroczny za I półrocze 2018 r.: 14 września 2018 r.