Korekta raportu rocznego Statima S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Statima S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2017. Publikacja niniejszej korekty wynika z omyłkowego załączenia plików zabezpieczonych kryptograficznie w raporcie rocznym opublikowanym przez Spółkę w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

 

30402163_Sprawozdanie_Finansowe_Statima_S.A.-1.pdf
30402163_Sprawozdanie_Zarzadu_Statima_S.A.-0.pdf
30402163_Statima_S.A._Sprawozdanie_z_badania_31.12.2017-2.pdf