Korekta raportu rocznego Statima S.A. za rok obrotowy 2017

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę opublikowanego przez Spółkę w dniu 17 maja 2018 r. raportu rocznego Statima S.A. za rok obrotowy 2017 polegającą na uzupełnieniu oświadczeń Zarządu, które wskutek przeoczenia nie zostały dołączone do raportu rocznego oraz skorygowaniu zidentyfikowanych omyłek występujących w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian wprowadzonych do ww. dokumentów oraz pełny skorygowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017 .

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO.

Statima-Sprawozdanie-Zarządu-2017-r.

Statima-Sprawozdanie-Finansowe-2017-r.

UHY-ECA-STATIMA-SPRAWOZDANIE-Z-BADANIA-SF-2017-R.-1

Statima-S.A.-Wykaz-dokonanych-zmian-w-raporcie-rocznym-za-2017-r_