Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Statima S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2019:

– raport za IV kwartał 2018 r. – 28.02.2019 r.

– raport za I kwartał 2019 r. – 31.05 2019 r.

– raport za rok obrotowy 2018 r. – 31.05.2019 r.

– raport za II kwartał 2019 r. – 30.08.2019 r.

– raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 30.09.2019 r.

– raport za III kwartał 2019 r. – 29.11.2019 r.

Podstawa prawna: §19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Warunki Emisji Obligacji serii C oraz Warunki Emisji Obligacji serii D.