Raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2019

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie zarządu za 2019 rok 

Opinia z badania