Raport roczny Statima S.A. za rok obrotowy 2020

Zarząd Statima S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie zarządu za 2020 rok 

Opinia z badania