Podpisanie umowy z Domem Maklerskim Navigator

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 14 września 2018 r. w którym Zarząd Spółki Statima informował o podjęciu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu spółki publicznej, Zarząd Spółki informuje o podpisaniu umowy z Domem Maklerskim Navigator na świadczenie usług doradczych (w tym usług Autoryzowanego Doradcy) oraz pełnienie roli doradcy przy wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz przy przeprowadzeniu oferty akcji.

Podpisanie umów z Domem Maklerskim Navigator stanowi kolejny element realizacji strategii wprowadzenia akcji Statimy do obrotu na ASO, a w dalszej perspektywie dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.