www.gpw.pl (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)

www.knf.gov.pl (Komisja Nadzoru Finansowego)

www.kdpw.com.pl (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)

www.nbp.pl (Narodowy Bank Polski)

www.mf.gov.pl (Ministerstwo Finansów RP)

www.stat.gov.pl (GUS – Główny Urząd Statystyczny)