Aktualizacja wyceny wierzytelności pod zastaw rejestrowy

Zarząd Spółki przekazuje do Państwa wiadomości aktualizację wyceny zastawu rejestrowego, którą Spółka sporządza dwa razy do roku, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji wszystkich serii.

Aktualizacja wyceny zastawu